Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

agnosia nedir?

agnosia : n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.

Auditory : Psişik, sağırlık;


Optic : Psişik körlük;


Tactile : Tanısızlık, dokunma ile eşya ayırdetme yeteneğinin kaybolması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


esophagism : n. Yemek borusunun spazmı, yemek borusu duvarındaik kasların kasılmasına bağlı olarak organ lümeninin daralması.


habenular : a. Habenulaya ait.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


mantle : n. Beyin korteksi.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


myomalacia : n. Marazi kas yumuşaması, miyomalasi.


neopathy : n. Yeni hastalık, neopati.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


ramal : n. Dal (ramus)'la ilgili.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.