Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

agnosia nedir?

agnosia : n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.

Auditory : Psişik, sağırlık;


Optic : Psişik körlük;


Tactile : Tanısızlık, dokunma ile eşya ayırdetme yeteneğinin kaybolması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


coloptosis : n. Kolonun sarkması (düşmesi).


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


humpback : n. 1. Kamburluk; 2. Kifoz gösteren kişi, kambur kimse.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


masturbation : n. İstimna, cinsel arzuyu el veya başka bir araçla tatmin etme, mastürbasyon.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


ostiary : n. Ağız (orificium) a ait, ostiarius.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.