Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

agnosia nedir?

agnosia : n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.

Auditory : Psişik, sağırlık;


Optic : Psişik körlük;


Tactile : Tanısızlık, dokunma ile eşya ayırdetme yeteneğinin kaybolması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


fur : n. Dil pası.


hard : a. Şiddetli, ağır.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


ovarium : n. (pl. ovaria). See: ovary.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


pneometer : n. see: Spirometer.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.