Bugün : 30 Ağustos 2016, Salı

Favorilere Ekle!

agnosia nedir?

agnosia : n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.

Auditory : Psişik, sağırlık;


Optic : Psişik körlük;


Tactile : Tanısızlık, dokunma ile eşya ayırdetme yeteneğinin kaybolması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


miligram(me) : n. Bir gramın binde biri, miligram (mg.).


plasmodium : n. (pl. plasmodia). Sıtmayı yapan parazitler, birkaç amipten oluşmuş mikrop, plazmodyum.


poli(o) : pref. Gri madde.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.