Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

agnosia nedir?

agnosia : n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.

Auditory : Psişik, sağırlık;


Optic : Psişik körlük;


Tactile : Tanısızlık, dokunma ile eşya ayırdetme yeteneğinin kaybolması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


eserine : n. See: Physostigmine.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


mammillitis : n. See: Thelitis.


measles : n. Kızamık, morbili.


midwife : n. Ege.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.