Bugün : 25 Haziran 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

agnosia nedir?

agnosia : n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.

Auditory : Psişik, sağırlık;


Optic : Psişik körlük;


Tactile : Tanısızlık, dokunma ile eşya ayırdetme yeteneğinin kaybolması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


islet : n. Adacık.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


occiput : n. Artkafa, oksiptu.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


ossification : n. Kemikleşme, ossificatio.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.