Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aldosterone nedir?

aldosterone : n. Böbrekler üzerindeik etkisi sayesinde, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan bir adrenokortikal steroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


eccentric : a. See: Abaxial.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


luteinizing : a. See: Luteogenic.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


myotrophy : n. Kas beslenmesi, miyotrofi.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


phallic : a. Penise ait.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


rachicentesis : n. Araknoidaltı boşluğu delerek sıvı çekme.