Bugün : 27 Eylül 2016, Salı

Favorilere Ekle!

aldosterone nedir?

aldosterone : n. Böbrekler üzerindeik etkisi sayesinde, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan bir adrenokortikal steroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


chromophoric : a. 1. Pigment ihtiva eden hücreyle ilgili, renk verici maddeye ait; 2. Renk gösteren, renk veren, renk taşıyan.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


inanimate : a. Cansız, ölü.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


lineament : n. 1. Yüzün ana çizgileri, çehreyi belirleyen ana hatlar; 2. Embriyo'nun ana çizgileri, embriyonun dış görünümünü belirleyen hatlar.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.