Bugün : 27 Haziran 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aldosterone nedir?

aldosterone : n. Böbrekler üzerindeik etkisi sayesinde, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan bir adrenokortikal steroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


prostatism : n. Müzmin prostat hastalığı.


reimplantation : n. Bir organ veya kısmın tekrar yerine yerleştirilemsi.


rheumatism : n. Romatizma.


spur : n. Mahmuza benzer sivri kemik parçası.


stylomandibular : a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve mandibula ile ilgili.