Bugün : 24 Temmuz 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

aldosterone nedir?

aldosterone : n. Böbrekler üzerindeik etkisi sayesinde, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan bir adrenokortikal steroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalent : a. biochem. Çift değerli, iki kıymetli.


c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


dentiform : a. Dişşeklinde.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


eunuchism : n. Hadımlık.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


iridodonesis : n. See: Hippus.


leg : n. Bacak.


microblast : n.Gelişmemiş kan yuvarı.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan