Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

aldosterone nedir?

aldosterone : n. Böbrekler üzerindeik etkisi sayesinde, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan bir adrenokortikal steroid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


inosculation : n. See:Anastomosis.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.