Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


Crowning : 1. dişi kaplama, diş üzerine metal (altın, gümüş v.s.)'den ince tabaka geçirme, dişe kron takma; 2. Doğum seyrinde fetüs başı saçlı derisinin gerilen vulva'dan göründüğü ve ağrılar arası devrede de geri çekilmediği devre, taçlanma devri.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


overstain : v. Mikroskopta incelenecek dokuyu koyu şekilde boyamak.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


postcondylar : a. Kondil arkasında.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


radioreaction : n. Işınlamaya karşı vücudun herhangi bir şekiled gösterdiği reaksiyon, özellikle aşırı dozda ışına karşı deride görülen reaksiyon, radyoreaksiyon.


resolve : v. Eritmek.