Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


ectocytic : a. Hücredışı.


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


ophryon : n. Orbitaüstü enine çizgisinin orta noktası, ofriyon.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.