Bugün : 24 Ekim 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


keratotomy : n. Kornea ameliyatı.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


levo : pref. Sol.


midmenstrual : a. İki adet arası.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.