Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulge : n. Çıkıntı, şiş.


centriciput : n. Alın (sinciput) ile baş arka kemiği (occiput) arasında kalan baş kısmı, başın orta kısmı.


chemistry. : n. Kimya.


cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


hyperanakinesis : n. Aşırı mekanik faaliyet.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


paragenesis : n. Melezlik.