Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


lageniform : a. Şişebiçim.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


pseudochorea : n. Yalancı kore.