Bugün : 30 Temmuz 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


embryography : n. Embriyon tavsifi.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


goneitis : n. Diz iltihabı.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hyperorchidism : n. Testislerin aşırı sekresonu.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


papula : n. See: Papule.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


parathyrotoxicosis : n. Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak gelişen patolojik durum, hiperparatiroidizm, paratirotoksikoz.


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.