Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


colpodynia : n. See: Colpalgia.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dioxide : n. biochem. Dioksit.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


fascial : a. Fasya'ya ait.


fermentum : n. Maya.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.