Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

amelia nedir?

amelia : n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.

complete : Her iki bacağın ve her iki kolun olmaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryotherapy : n. Üzüm tedavisi, sadece üzümle veya diyete bol üzüm ilavesiyle bazı hastalıkların tedavisi (kabızlık tedavisinde olduğu gibi).


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


dental : a. Dişlere ait.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


extrarenal : n. böbrek dışında.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


hedonia : n. Aşırı neşe hali, aşırı neşe ve haz gösterme.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


matrix : n. (pl. matrices or matrixes). 1. Rahim, dölyatağı; 2. Hücreler arasında bulunan madde.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.