Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

aminopterin nedir?

aminopterin : See: Antimetabolite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


discrete : a. Ayrı.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.