Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


end-plate : n. Motor sinir dallarının kas içide sonlanan genişlemiş uç kısmı.


hernia : n. Fıtık, herni.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


nephrocalcinosis : n. Böbrek dokusunda çok sayıda kireçlenme odaklarının meydana gelmesi.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


painful : a.Ağrılı, acılı.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


scytoblastema : n. İlkel deri.


seed : n. 1. Tohum, meni, sperma, semen, ersuyu; 2. Zürriyet, evlat.


setiform : a. Sert kıl şeklinde, sert kıla benzeyen.


staphylococcus : n. Stafilokok (See: Bacterium).