Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chololith : n. Safra taşı.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


imperfection : n. Kusur, eksiklik, yetersizlik.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


olecranal : a. Olekrana ait.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


semisynthetic : a. Yarı sentetik.


spit : n. & v. 1. Tükürük, salya; 2. Tükürmek.


spongioblastoma : n. Sponjioblast ihtiva eden tümör.


stomatonecrosis : n. See: Noma.


sympathy : n. Organların yekdiğeri üzerine bıraktığı tesir, duygu uygunluğu, anlayış, sempati.