Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


galactotherapy : n. süt tedavisi.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


prussic : a. biochem. Kiyanus nevinden, kiyanusi.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


reagent : n. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza, miyar, ayıraç.