Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


osteitis : n. Kemik iltihabı, osteit.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


poisonousness : n. Zehirlilik.