Bugün : 24 Ağustos 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.