Bugün : 28 Eylül 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

balkan beam nedir?

balkan beam : n. Hastane yatanağı takılan tahtadan bir kiriş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decongestive : a. Konjesyonu azaltıcı.


densimeter : biochem. Yoğunluk veya izafi ağırlığı ölçme cihazı, dansimetre.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


mortility : n. Dışardan bir etki olmadan kendi kendine hareket yeteneği, motilite.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


plague : n. Veba.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.


resorcin : n. biochem. Reçineden alınıp boya veya ilaç imalinde kullanılan billuri bir madde (C6H0O2).