Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

bezoar nedir?

bezoar : n. İnsan ve hayvanların mide ve barsaklarında bazı madde liflerinin kümeleşip sertleşmesi ile oluşan kitle, mide-barsak sisteminde oluşan taş, bezoar (Kitlenin yapısını oluşturan maddeye göre çeşitli isimler alır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


bonelte : n. Kemikçik.


chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


irresponsibility : n. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum oluş hali, bu yeteneğin yokluğu sebebiyle yaptığı hareketten mesul olmayış hali,sorumsuzluk.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.


pseudochromhidrosis : n. Terin anormal bir renge sahip olması.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.


pustular : a. 1. Püstül veya püstüllerle ilgili; 2. Püstüller gösteren, püstüller oluşması ile belirgin; 3. Püstül niteliğinde, püstül'e benzeyen.