Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bulbus nedir?

bulbus : n. Soğan, bulbus.

bulbus duodeni : Duodenumun mideden sonra gleen ilk parçası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


rigidity : n. Sertlik, rijidite.


scleritic : a. Sertleşmiş, sert.


short circuit operation : Bir kanalın devamını sağlamak için gerçekleştirilen bir by-pass ameliyatı.


spectrometer : n. Prizmadan geçişini takibenkırılan ışınların dalga boyunu ölçen araç, spektrometre.


spermatocystectomy : n. Seminal vezikülü çıkarma ameliyatı.