Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bulbus nedir?

bulbus : n. Soğan, bulbus.

bulbus duodeni : Duodenumun mideden sonra gleen ilk parçası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


fibered : a. Lifli.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


leptomeninges : n. Beyin zarları (Pia mater ve araknoid).


nonflagellated : a. Kamçısız.


pseudoplegia : n. Histerik felç, psödopleji.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


sanguine : n. 1. Kanlı, kanı çok; 2. Kanı sıcak.


scatoscopy : n. Dışkı (feçes) muayenesi, skatoskopi.


semis : adv. Yarı (m).


spider : n. 1. Örümcek; 2. Örümcek şeklinde olan ben.