Bugün : 26 Haziran 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

bulbus nedir?

bulbus : n. Soğan, bulbus.

bulbus duodeni : Duodenumun mideden sonra gleen ilk parçası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


mortar : n.Eczacı havanı.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


particulate : a. Ayrı partiküllerden oluşmuş.


pedunculated : a. Saplı.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


postmature : n. Miad geçmesi, beklenen doğum tarihinin gecikmiş durumda olması.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.