Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

buthalitone nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


flatfoot : n. Düztabanlık.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


mesenteric : a. see: Mesaraic


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


periduodenitis : n. Duodenum çevresi iltihabı.