Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

chlorosis nedir?

chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathe : v. Teneffüs etmek.


calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.


catagenesis : n. Geçici olarak büyümüş bir organın, bir seri katabolik olaylar sonucu tekrar eski haline dönüşü, involüsyon (Doğumu takiben bir süre sonra uterus'un eski haline dönüşü gibi).


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hydrargyrum : n. biochem. See: Mercury.


hypouricuria : n. İdrarda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


ill : a. Hasta.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


malarial : a. Sıtmalı.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.