Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

circumduction nedir?

circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


hemoblastosis : n. Kan dolaşımında çok sayıda genç eritrosit (hemoblast) bulunuşu hali.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


inanimate : a. Cansız, ölü.


intimal : a. İntima ile ilgili.


notal : a. See: Dorsal.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


retinography : n. Retina fotoğrafının alınması.


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.


scalpriform : a. Keski şeklinde.


seizure : n. Hastalık nöbeti veya bu nöbete tutulma.