Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

circumduction nedir?

circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiro, : pref. See: Chir.


cholera : n. Kolera.


colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


extremital : a. 1. Kol veya bacakla ilgili, organ veya kemiğin uç kısmına ait; 2. Kol veya bacakta yerleşmiş, uzun şekil gösteren organ veya kemiğin uç kısmında bulunan.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


onkinocele : n. Tendon kılıfının şişkin ve iltihaplı hali, onkinosel.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


psychochemotherapeutic : a. Akıl ve ruh hastalıklarını tedavi amacıyla kullanılan ilaç, psikokematerapötik.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.