Bugün : 24 Temmuz 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

circumduction nedir?

circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choler : n. Safra choledochus.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


extravaginal : a. Vaginadışı.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


polyangiitis : n. Birçok damar veya bir kan damarının bütün tabakalarının iltihabı.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


procursive : a. İleri koşan.