Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

corneo-iritis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


spondyl(o)- : pref. Omurga, omur, fıkra, vertebra spondylus.


stratification : n. Tabakalar halinde diziliş gösterme, tabakalaşma.


transcutaneous : a. Deri içinden, deri yoluyla.