Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

debridement nedir?

debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


hygroscopy : n. See hygrometry.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


longevity : n. Uzun süre yaşama hali, uzun ömürlülük.


manus : n. El.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


prostatolithotomy : n. Prostattan taş çıkarma ameliyesi.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


purging : n. İshal