Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

decortication nedir?

decortication : n. Kabuğunu soyma

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


dermic : a. Cildi, derisel.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


exodic : a. See: Efferent.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hour-glass contraction : n. İçi boş bir organın, bu arada mide veya uterusun, orta bölümünde meydana gelen daire şeklinde büzülme.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


maietics : n. See: obstetrics.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


pharynolith : n. Yutak taşı.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


psoriasis : n. Müzmin bir cilt hastalıı.