Bugün : 26 Haziran 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

diastema nedir?

diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


digitaloid : a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Dijital'e benzeyen.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.