Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

diastema nedir?

diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


fissuration : n. Çatlaklık.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.