Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

diastema nedir?

diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


termination : n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. Sonlandırma, bitirme.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


psychosomimetic : n. pl. Psikoza benzer semptomların meydana gelmesine sebep olan ilaçlar.