Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

diastema nedir?

diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


epithelioid : a. Epitele benzer, epitelsi, epitelyoid


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


lard : n. domuz yağı.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.