Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

digitus nedir?

digitus : n. anat. Parmak.

digitus anularis : anat. Yüzük parmağı.


digitus linimus : anat. Küçük parmak.


digitus manus : anat. El parmakları.


digitus medius : anat. Orta parmak.


digitus pedis : anat. Ayak parmakları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


chromophoric : a. 1. Pigment ihtiva eden hücreyle ilgili, renk verici maddeye ait; 2. Renk gösteren, renk veren, renk taşıyan.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


odontoschism : n. Diş çatlaması.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.