Bugün : 30 Ağustos 2016, Salı

Favorilere Ekle!

dilator nedir?

dilator : n. Genişletici faktör veya araç.

Hegar's dilator : Servikal kanalı genişletmek amacıyla kullanılan çapları gittikçe büyüyen metal buji serisinden her biri;


Vaginal dilator : Darlık gösteren vagina'yı genişletmede kullanılan buji (Cam, plastik veya metalden yapılı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


digestibility : n. Hazım imkanı.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


margin : n. Kenar, limbus.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


poples : n. Dizardı.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.