Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dilator nedir?

dilator : n. Genişletici faktör veya araç.

Hegar's dilator : Servikal kanalı genişletmek amacıyla kullanılan çapları gittikçe büyüyen metal buji serisinden her biri;


Vaginal dilator : Darlık gösteren vagina'yı genişletmede kullanılan buji (Cam, plastik veya metalden yapılı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.