Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dilator nedir?

dilator : n. Genişletici faktör veya araç.

Hegar's dilator : Servikal kanalı genişletmek amacıyla kullanılan çapları gittikçe büyüyen metal buji serisinden her biri;


Vaginal dilator : Darlık gösteren vagina'yı genişletmede kullanılan buji (Cam, plastik veya metalden yapılı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


emulsum : n. See: Emulsion


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


merycism : n. Geviş getirme.


mycete : n. Mantar.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.