Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


intermammary : a. Memeler arasında.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


laparoscopy : n. Transperitoneal yoldan yararlanılarak pelvis organlarının endoskopik muayeneis.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


paralyze : v. See: Paralyse.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


postethmoid : a. Etmoid kemik ardı.