Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


hypamnios : n. See: Hypamnion.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


keno- : Boş anlamına önek.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.