Bugün : 29 Haziran 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


colo(u)r : n. 1. Renk; 2. Boya.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


gambir : n. See: Catechu.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.


rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.