Bugün : 26 Eylül 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


floccular : a. Flokulusa ait.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


gastrohyponeuria : n. Mide sinirlerinin faaliyet bozukluğu.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.