Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


extravascular : a. Damardışı.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


inhalant : a.&n. 1. Havayı içine çeken; 2. İçine doğru soluk çekme; 3. Solukla içeriye çekilen ilaç.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


papulosis : n. See: Papulation.