Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


denticular : a. 1. Ufak dişleri olan; 2. Dişli,dentatus, denticulatus.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


emergent : a. 1. Bir boşluk veya diğer bir kısımdan dışarıya çıkan; 2. Ansızın meydana gelen, ani olan.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


lancet : n. Neşter, lanset.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


malaxation : n.Masaj (yapma).


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


peritrichous : a. Kıllı.


potassic : a. biochme. Potaslı.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.