Bugün : 27 Ağustos 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


choler : n. Safra choledochus.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


delivery : n. Doğum.


detoxify : v. See: Detoxycate.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


myotic : a. Miyozise ait.


omega melancholium : n. Melankolik yüz ifdaesini oluşturan iki kaş arasında diklemesine uzanan kırışıklıklar.


osteocephaloma : n. Kemiğin beyinsi tümörü.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


peripyloric : a. Piloru saran.