Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canker : n. Ağızda meydana gelen yara veya şiş.


breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


erythrol : n. See: erythritol.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.


odontolith : n. Diş taşı.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


prominentia : n. See: Prominence


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


sarcoendothelioma : n. See: Synovioma.


sarcolyte : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları ile ilgili hücre, sarkolit.