Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dimorphism nedir?

dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).

Sexual dimorphism : Canlının her iki cinse ait bazı özellikler göstermesi hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


interlobular : a. Lobüllerarası.


hemafacient : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapıcı faktör.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.