Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

doctor nedir?

doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


erythrol : n. See: erythritol.


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


safranine : n. kömür katranı boyası, sarfanın (Özellikle mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılır).