Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dorsolumbar nedir?

dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


impulsion : n. Tahrik.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.