Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dorsolumbar nedir?

dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


buccoclination : n. Arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru gelişme göstermesi.


chymase : n. biochem. Pankreas suyunun faaliyetini hızlandıran mide suyu enzimi, kimaz.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


frit : n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


induration : n. See: induratio.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


myotonus : n. See: Myotonia.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.