Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

endometrium nedir?

endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).

deicdual endometrium : Gebelik esnasındaki uterus mukoası, desidua;


swiss cheese endometrium : Devamlı östrojen etkisi altında endometriyum'daki bezlerin kistik şekil almalarıyla belirgin durum, kistik glandüler hiperplazi (Endometriyum mikroskop altında İsviçre peyniri görünümü aldığı için bu isim verilmiştir).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


exfetation : n. Dış gebelik.


funnel : n. Huni.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


phagocytin : n. Nötrofil lökositler tarafından salgılanan bakterilrei öldürücü bir madde, fagositin.