Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

endometrium nedir?

endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).

deicdual endometrium : Gebelik esnasındaki uterus mukoası, desidua;


swiss cheese endometrium : Devamlı östrojen etkisi altında endometriyum'daki bezlerin kistik şekil almalarıyla belirgin durum, kistik glandüler hiperplazi (Endometriyum mikroskop altında İsviçre peyniri görünümü aldığı için bu isim verilmiştir).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


intraoral : a.Ağız içinde.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


lateropulsion : n. Yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (Bazı beyin hastalıklarında görülür).


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


osphyarthrosis : n. Kalça eklemi iltihabı.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


renography : n. Böbrek radyografisi, böbreğin röntgenle incelenmesi, renografi.