Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

endometrium nedir?

endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).

deicdual endometrium : Gebelik esnasındaki uterus mukoası, desidua;


swiss cheese endometrium : Devamlı östrojen etkisi altında endometriyum'daki bezlerin kistik şekil almalarıyla belirgin durum, kistik glandüler hiperplazi (Endometriyum mikroskop altında İsviçre peyniri görünümü aldığı için bu isim verilmiştir).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


guttatim : adv. Damla damla


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


myitis : n. Kas iltihabı.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.