Bugün : 27 Haziran 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

endometrium nedir?

endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).

deicdual endometrium : Gebelik esnasındaki uterus mukoası, desidua;


swiss cheese endometrium : Devamlı östrojen etkisi altında endometriyum'daki bezlerin kistik şekil almalarıyla belirgin durum, kistik glandüler hiperplazi (Endometriyum mikroskop altında İsviçre peyniri görünümü aldığı için bu isim verilmiştir).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


scaphoiditis : n. Skafoid kemik iltihabı.


supressive : a. Baskı altında tutucu, durdurucu, önleyici.