Bugün : 29 Ağustos 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


eccyesis : n. Dış gebelik.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


glycol : n. biochem. Herhangi bir diatomik alkol.


homatropine : n. biochem. Tropin asid ve mandelin'in birleşmesinden meydana gelen ve göz bebeğini genişleten madde.


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


indenization : n. See: innidiation.


innocent : a. Zararsız.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


medullablastoma : n. Çocuklarda cerebellum'un orta çizgisi üzerinde görülen kötü huylu ve süratle büyüyen bir tümör.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.