Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

construction : n. His ile idrak etme.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


luteotrophic : a. Corpus luteum oluşmasını uyarıcı.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


parovarium : n. See: Epoophoron.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


porotgraphy : n. Opak madde zerkederek yapılan kapı toplar damar radyografisi, portografi.