Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


change : n. Değişme, değişim.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


pleurolith : n. Plevra taşı.


scotograph : n. See: Scotogram.