Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiro, : pref. See: Chir.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


interosculate : v. Aynı özellikleri olmak.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


opisthotic : a. Kulakardı, kulakarkası.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


planocellular : a. Yassı hücrelerden oluşmuş.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.


rectoabdominal : a. Rektum ve karınla ilgili.