Bugün : 29 Eylül 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


celio : pref. Karın anlamına önek.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


terracing : n.Birçok tabaka halinde (kat kat) dikme.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


nose : n. Burun, nasus.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


rectovesical : a. Rektum ve mesaneye ait.


reticulosarcoma : n. Retikül hücrelerinden oluşmuş sarkom.


sicken : v. 1. Hastalanmak; 2. Hasta etmek, bulantı vermek.