Bugün : 30 Temmuz 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


keloma : n. See: keloid.


mannityl hexanitrate : n. Uzun etkili bir damar genişletici.


miopragia : n. Fonksyionel faaliyetin azalması.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


phototherapy : n.Işık tedavisi, fototerapi.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


rhinopathy : n. Burun hastalığı, rinopati.