Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


folie : n. See: Psychosis.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


oscheo- : pref. See: osche-.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).