Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

epidural nedir?

epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.

epidural block : Rektal muayene veya ameliyat öncesinde, lomber veya kaudal bölgelere lokal anestezik maddelerin zerkedilmesi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


fibropericarditis : n. Fibröz perikardit.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lignocaine : n. Procaine'e oranla etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli olan yerel anestezik madde.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


recipe : n. Reçete, tertip.


rubriblast : n. Proeritroblast.