Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

epistaxis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

epistaxis : n. burun kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


terra : n. Toprak.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.


per rectum : Rektum yolu ile.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


pyknomorphic : a. Boy alan, istenilen şekilde boyanan (Hücrenin boyanma niteliği hakkında).


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.


sanguification : n. Kan meydana gelmesi, kan oluşumu.