Bugün : 30 Temmuz 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

epistaxis nedir?

epistaxis : n. burun kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


erythrityl : n. biochem. C4H9 formülünde olan tek değerli radikal.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


osteoma : n. Kemikten müteşekkil tümör, osteom.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


proscolex : n. Barsak şeridi (tenya)'nın henüz erginlik kazanmamış şekli, tenya larvası.