Bugün : 28 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

epistaxis nedir?

epistaxis : n. burun kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionic : a. Koryon'la ilgili.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


myelencephalitis : n. Beyin ve omuriliğin birarada iltihabı, miyelensefalit.


myzesis : n. Emme.


opaqueness : n. Donukluk.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.