Bugün : 29 Ağustos 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

epistaxis nedir?

epistaxis : n. burun kanaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


left-handedness : n. Solaklık.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


paraffinoma : n. Dokularda parafin etrafında oluşan şişlik.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


pressor : n. 1. Uyaran; 2. Kan basıncını (tansiyon) yükselten ve hipofizin infundibulum ksmında bulunan bir madde.