Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

gigantism nedir?

gigantism : n. Hipofiz ön lobunun fazla çalışmasından doğan dev yapılılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circle : n. Çember, daire, circulus.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


cradle : n. Yanık veya yara sebebiyle incinme gösteren vüctu kısmını yatak takımları ile temastan koruyan kafes şeklindeki tel çerçeve.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


iridoncus : n. İris tümörü.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


pyodermatitis : n. Piyojen enfeksiyondan ileri gelen cilt iltihabı, piyodermatit.


sapremia : n. 1. Kan zehirlenmesi; 2. Yaranın kana karışması.


shot : n. Şırınga, iğne, aşı.