Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gradient nedir?

gradient : n. Yükselme veya düşme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.