Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

gyrus nedir?

gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.

cerebral gyrus : Beyin kıvrımları, gyri cerebri;


Dentate gyrus : Dişli grus, gyrus dentatus;


Middle frontal gyrus : Orta frontal girus, gyrus frontalis medius;


Parapihpocampal gyrus : Hipokamp girusu, gyrus postcentarlis;


precentral gyrus : Rolando önü kıvrımı, gyrus precentralis;


superior frontal gyrus : Üst frontal girus, gyrus frontalis superior;


transitive : Geçit kıvrımları, gyri transitivi.


gyrus dentatus : anat. Çok sayıda girinti içerdiğinden ötürü dişli bir görünümü olan, yaysı bozöğe kıvrımı.


gyrus frontalis inferior : anat. Alın topunun kıvrıları.


gyrus frontalis medius : anat. Alın lopunun orta kıvrımları.


gyrus frontalis superior : anat. Alın topunun üst kıvrımları.


gyrus insulae : anat. Adacığın kıvrımları.


gyrus longus insulae : anat. Altta bulunan uzun, yatay adacık kıvrımı.


gyrus temporalis inferior : anat. Şakak lopunun alt kıvrımı.


gyrus temporalis medius : anat. Şakak kopunun orta kıvrımı.


gyrus temporalis superior : anat. Şakak lopunun üst kıvrımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


fonticulus : n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, fontanel.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


medial : a. İçyan, medial.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


midbrain : n. See: mesencephalon.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


paracentral : a. Merkeze yakın, merkeze bitişik.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.


spermatocide : n. Spermatozoonları öldürücü madde.


testicular : a. Testise ait, testis şeklinde.