Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hemafecia nedir?

hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


choleic : a. Safraya ait.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


glibenclamide : n. Ağız yoluyla kullanılan güçlü bir hipoglisemik madde.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


ischiac : n. See: ischiatic.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.


scatoma : n. Dışkının sertleşmesinden oluşan kitle, kolon veya rektumda palpasyon esnasında tümörü andıran sert dışkı kitlesi.


sclerodesmia : n. Bağların sertleşmesi.


semioval : a. Yarıoval, yarısöbü.


sextan : a. Altı günde bir olan veya gelen.