Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hemafecia nedir?

hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


pneumohydrometra : n. Rahim (uterus) de gaz ve sıvı bulunması.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


reversibility : n. Eski haline dönebilme yeteneği.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.


stibophen : n. biochem. Protozoa enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan beyaz billuri toz.


telencephalon : n. Telenkefal, beyin yarımküreleri, prosenkefalin ön kısmı.