Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

hemafecia nedir?

hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


copremesis : n. Dışkı kusma.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


nociuty : n. Zarar, zarar verme.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.