Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hemafecia nedir?

hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


proportion : n. Oran, orantı.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.