Bugün : 29 Ağustos 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hemafecia nedir?

hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


counter : a. Ters, zıt.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


exogastritis : n. Midenin dış tabakasının iltihabı, eksogastrit.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


hemocrystallin : n.See: Hemoglobin.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


ill : a. Hasta.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


livid : a. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildi (vücudu) morarmış.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


pediatrist : n. See: pediatrician.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.