Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hemafecia nedir?

hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


emotionalism : n. Kişinin fazla duygusal oluşu ve çabuk heyecanlanması ile belirgin ruhsal yapı göstermesi hali.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.