Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

hematochezia nedir?

hematochezia : n. See: Hemafecia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


glutinous : a. Yapışkan.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


pleurography : n. Akciğer radyografisi, akciğerlerin röntgenle muayenesi.


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.