Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hematochezia nedir?

hematochezia : n. See: Hemafecia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


carpus : n. Elbileği, karpus.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


glycoprotein : n. biochem. Bir karbonhidrata bağlı olan fakat fosforik asid, purin ve primidin ihtiva etmeyen bir protein türü.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


instrumentation : n. Alet kullanma, aletle iş görme.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


lusus : n. Oyun, spor.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


ozostomia : n. Nefesin fena kokması, ozostomi.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.