Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hexavitamin nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


perisinusitis : n. sinusu saran maddenin iltihabı.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


saltish : a. biochem. Tuzluca.


symptosis : n. Bedenin veya bir beden kısmının tedricen zayıflaması.