Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hydrocarbon nedir?

hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.

alicyclic hydrocarbon : biochem. Alifatik özellikleri olan devri bir hidrokarbon,


aromatic hydrocarbon : biochem. Altı karbonlu bir halkada üçüncü çift bağa sahip bir hidrokarbon;


cyclic hydrocarbon : biochem. Kapalı halka sistemini ihtiva eden ve genel formülü CnH2n olan hidrokarbon.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


gastroanastomosis : n. Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ve kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


normotonic : a. Normal tonüslü.


ophthalmosteresis : n. Gözünü kaybetme.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.


pseudoglioma : n. Yalancı gliyom.


rarefaction : n. Seyrekleşme veya seyrekleştirme (hava veya gaz).


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.