Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hyperadenosis nedir?

hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


cheyne-stokes respiration : See: respiration.


dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


kerato-iritis : n. Kornea ile irisin iltihabı.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


orange : n. Portakal, aurantium. (See: A Glossary of Chemistry).