Bugün : 28 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

hypererethism nedir?

hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


epiphrenal : a. Diyafragma üzerinde.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


luteotrophic : a. Corpus luteum oluşmasını uyarıcı.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


pyonephritis : n. Böbreğin cerahatli iltihabı, piyonefrit.


quotidian : a. Hergün.


scopophobia : n. Başkası tarafından seyredilmekten aşırı korkma.


serofibrinous : a. Hem seröz hem de fibrinli olan.


spirochaeta : n. Helezon şekli gösteren gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi.