Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hypererethism nedir?

hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


parasympathotonia : n. See: Parasympathicotonia.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).