Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hypererethism nedir?

hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


nephelopia : n. Bulanık görme.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


orchidic : a. Testislere ait.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.