Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

hyperosmolarity nedir?

hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


foraminal : a. Deliğe ait.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


incarceration : n. Boğulma.


mastosis : n. Meme hipertrofisi, memenin fazla büyümes,i jinekomasti.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


rheobase : n. Kas uyarılmasını temin için gereken asgari elektrik potansiyeli.


sialine : a. Tükrüğe ait, salya türünden, siyalin.