Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hyperosmolarity nedir?

hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claudication : n. Topalık, topallama.


dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


dystonia : n. Kas tonusu bozukluğu.


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


neurodermatitis : n. Sinir bozukluğuna bağlı meydana gelen müzmin ve kaşıntı ile müterafık ve liken şeklinde dermatit, lichen planus circum scriptus.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.