Bugün : 25 Ekim 2016, Salı

Favorilere Ekle!

hyperosmolarity nedir?

hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


mia : .


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


gliomatous : a. Gliyomlu.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


insanity : n. Delilik, cinnet.


oligodontia : n. Az dişlilik.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


patient : n. Hasta.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


phantasm : n. Hayal görme.


phenacetin(e) : n. biochem. Ateş düşürmek veya ağrıları kesmek için kullanılan beyaz billuri bileşim, fenasetin.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.