Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hyperosmolarity nedir?

hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


hyperorexia : n. Aşırı iştah, doymaz iştah.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.