Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hyperosmolarity nedir?

hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


dyskaryosis : n. Servikal smear'daki anormalliğin malignite olasılığı açısından dikkati çeker olması hali.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.