Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hypoliposis nedir?

hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


fiberless : n. Lisiz.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


podalgia : n. ayak ağrısı.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.


renal : a. Böbrekle ilgili, reanlis.


reno-intestinal : a. Böbrek ve barsağa ait.