Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiosyncrasy nedir?

idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


inosuria : n. 1.İdrarda inozitol bulunuşu.


mentagra : n. see: Sycosis.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


pithing : n. Deney hayvanlarının beyin veya murdar iliğini delem veya kesme ameliyesi.


poisonousness : n. Zehirlilik.


prenaris : n. Burun deliği.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.