Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiosyncrasy nedir?

idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


epinephrine : n. Adrenalin.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


mortar : n.Eczacı havanı.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


noct : pref. Gece anlamına önek.


opisthencephalon : n. See: Cerebellum.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


proteolysis : n. Hazım ameliyesinde olduğu gibi proteinlerin daha basit bileşikler tahavvülü, proteoliz