Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

idiosyncrasy nedir?

idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


phlebotome : n. Venleri açmakta kullanılan cerrah bıçağı, damar neşteri, flebotom.


porrigo : n. Saçlı deri hastalıkları


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


succinylsulfathiazole : n. biochem. Barsaklarda gramnegatif basillere müessir olan sarı bilülri sülfamid.