Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiosyncrasy nedir?

idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


dumb : a. dilsiz.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


leptopelvic : a. dar pelvisli.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


multilobate : a. See: Multilobar.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.