Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiosyncrasy nedir?

idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.


prootic : a. Kulakönü, kulağın önünde bulunan.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


scirrhosis : n. Sert yapı gösteren kanser oluşması.


splenepatitis : n. Dalak ve karaciğerin birlikte iltihabı, splenepatit.


sternalis : n. Sternum kaıs.