Bugün : 22 Ekim 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

inferior nedir?

inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


ostreotoxismus : n. Temizlenmemiş istiridye ilezehrilenme.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


saprogenic : a. 1. Çürütücü, çürüten; 2. Çürümeden meydana gelen.