Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

infertility nedir?

infertility : n.Üreme yeteneksizilği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


osteophage : n. See: osteoclast.