Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

interstitial nedir?

interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


cholangieohepatitis : n. Karaciğer ve safra yollarının iltihabı durum.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


crepitation : n. 1. Krepitasyon: İki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses; 2. Akciğerlerde yaş rallerde veya derialtı amfizemde basmakla duyulan ses.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


prosectorium : n. Eğitim amacıyla kadavranın parçalara ayrıldığı yer, diseksiyon salonu.


right-handedness : n. Sağ elle iş görme


serosamucin : n. İltihabi serum ifrazında bulunan bir protein.


spermolith : n. Sperma taşı.


splenotoxin : n. Dalak hücrelerini etkileyen toksik bri madde.


stasimetry : n. Yumuşak nitelikte maddelerin gösterdiği kıvma derecesinin ölçülmesi.


subcarbonate : n. biochem. Bazik karbonat.