Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

interstitial nedir?

interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


carious : a. Kemikleri veya dişleri çürümü.


cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


genu : n. (pl. genua). Diz


hymenal : a. himene ait, hymenalis.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


mamillary : a. See: Mammillary.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.