Bugün : 29 Ağustos 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

interstitial nedir?

interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


fur : n. Dil pası.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


megalomania : n. Azamet hastalığı, büyüklük kuruntusu, büyüklük kompleksi, meaglomani


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


sporogony : n. Döllenmemiş bir spordan gelişme.


stibocaptate : n. Üç değerli bir antimuan bileşiği.