Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

javellization nedir?

javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


diarrhea : n. İshal, diyare.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


relic : n.Bir organ veya doku parçası kalıntısı.