Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

javellization nedir?

javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


cholelith : n. Safra taşı.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


oestradiol : n. Bir tür oestrogen, amenore, kraurosis, menopoz tedavisinde ve diğer oestrogen yetmezliğine bağlı durumlarda kullanılır.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


progenital : a. Cinsiyet organlarının dış tarafında, dış cinsiyet organları üzerinde.