Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

keratoscleritis nedir?

keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


chylopoiesis : n. Kilüs oluşması.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


mouth : n. Ağız, os.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


peridesmium : n. Bir bağı saran zar, bağ zarı.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.