Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

lidocaine nedir?

lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


coitus : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, cinsel temas, kopülasyon, koit.


colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


continuity : n. Devamlılık.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


inferiority complex : n.Aşağılık komplkesi.


mammography : n. Meme radyografisi.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


otor : a. Kulağa ait.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.