Bugün : 27 Eylül 2016, Salı

Favorilere Ekle!

lidocaine nedir?

lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


deglutition : n. Yutma.


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


dysuric : a. Disüriye ait.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


hydrocelectomy : n. Vagina gömleği (tunica vaginalis) veya Nuck kanalının bir lezyonun ameliyatla çıkarılması.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


pericranial : a. 1. Pericranium'la ilgili; 2. Kafatası çevresinde.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.


ring : n. 1. Halka; 2. Dairesel (halkası) organ.