Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lidocaine nedir?

lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


infrared : a. Tayfın kırmızıdan daha uzun ışınlarına ait, enfraruj.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


midwife : n. Ege.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


plantalgia : n. Taban ağrısı.