Bugün : 28 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

lidocaine nedir?

lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


coagulum : n. Pıhtı.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


diaper : n. Bebek bezi.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


groin : n. kasık.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


pertussal : a. Boğmacalı.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.