Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lipomatosis nedir?

lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


locomotory : a. See: locomotive


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


operate : v. Ameliyat etmek.


pericysteum : n. 1. Mesaneyi çeviren bağ dokusu; 2. kisti saran dış tabaka, kist kapsülü.


psychrophilic : a. Soğuktan hoşlanan, düşük ısıyı seven (15-20° santigrat ısıda üreyen bakteriler için denir).


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.