Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lipomatosis nedir?

lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomalacia : n. Kalb kaslarının yumuşaması.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


hemosiderosis : n. Dokularda demir birikmes.i


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


normotonic : a. Normal tonüslü.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


perirectal : a. rektumu saran.


praxiology : n. Haraketbilim.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


pyrimethamine : n. Sıtma korunmasında kullanılan güçlü bir antamarial ilaç.


squamatization : n. Değişik özellikte hücrelerin dökülücü hücre niteliği kazanması, skuamöz metaplazi.


stomatomenia : n. Adet esnasında ağız mukozası veya dişetlerinden kanama olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, stomatomeni.


streptococcosis : n. Streptokoklardan ileri gelen hastalık.