Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

lipomatosis nedir?

lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


degustation : n. Tatma


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


isoxyl : n. Diğer tüberküloz ilaçları ile birlikte kullanılan yeni bir tbc ilacı.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


madness : n. Delilik.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


opsogen : n. See: Opsinogen.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.


pneumohydropericaridum : n. Perikard boşluğunda gaz ve sıvı toplanması.


proctosigmoiditis : n. Rektum ve sigmoid iltihabı.