Bugün : 30 Ağustos 2016, Salı

Favorilere Ekle!

lipomatosis nedir?

lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fragilitas : n. Se: fragility.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


pneumato : pref. See: Pneum


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


protuberance : n. Yumrusu çıkıntı, tümsek, protuberantia.


ptyalism : n. Fazla tükrük ifrazı, salya akışı, pitiyalizm, ptyalismus.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.