Bugün : 25 Ekim 2016, Salı

Favorilere Ekle!

lipomatosis nedir?

lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


ectostosis : n. Perikondrium altındaki kıkırdak dokuda kemikleşme görülmesi, bu kısımda kıkırdak dokunun kemik halini alışı.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


hyperanakinesis : n. Aşırı mekanik faaliyet.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


posthemorrhage : a. 1. Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; 2. Sekonder kanama. See: Secondary hemorrhage.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.