Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

lipomatosis nedir?

lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


contra : pref. Karşı, zıt.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


female : n. Dişi, kadın.


fenestrate : v. Dlik açmak.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


glossolysis : n. Dil felci.


gram : n. Gram.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


neurogenic : a. Sinir dokusu oluşturan veya sinir enerjisi meydana getiren, nevrojen (nörojen)


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.


replicate : n. 1. Birkaç defa tekrarlanan aynı işlem, gözlem veya deneyden her biri; 2. Hücrenin, bölünme olmaksızın aynı hücreyi sentez edişi şeklinde üreme; 3. Katlanmış.