Bugün : 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

maltase nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


gastrolithiasis : n. Mide taşlarının oluşu.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


introduction : n. İçeri sokma, içeri yerleştirme, geçirme (Nefes borusuna tüp geçirme veya cerahat bulunan boşluğa, boşaltma amacıyla tüp veya fitil yerleştirme gibi).


iodimetry : n. Herhangi bir bileşik veya karışımdaki iyot miktarının ölçülmesi.


iridodonesis : n. See: Hippus.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.