Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

maltase nedir?

maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


self-appreciation : n. Kendini beğenme, kendini beğenmişlik.


splenization : n. Bir organın (mesela akciğerin) bir kısmının dalak görünüşünü alması, splenizasyon.


subperitoneal : a. Periton altı, periton altında bulunan.