Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

megacolon nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.

idiopathic mega : Mezenterik pleksus'ta gelişim yetersizliği sözkonusu olmaksızın kolon kaslarının inceliği sebebiyle oluşan megakolon.


secondary mega : Barsak tıkanmasını takiben gelişen megakolon.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


pollen : n. Bitki veya çiçeğin üremesini sağlayan tohum niteliğindeki toz, çiçek tozu.


protozoan : n. 1. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma, protozoon; 2. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgiili.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.


rectococcypexia : n. See:Rectococcypexy.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.