Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

megacolon nedir?

megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.

idiopathic mega : Mezenterik pleksus'ta gelişim yetersizliği sözkonusu olmaksızın kolon kaslarının inceliği sebebiyle oluşan megakolon.


secondary mega : Barsak tıkanmasını takiben gelişen megakolon.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


floccose : a. Yüne benzer.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


physiopathological : a. 1. Fizyopatoloji ile ilgili; 2. Hastalığın organ veya sistem'de yarattığı görev bozukluğu ile ilgili, bu nitelikte görev bozukluğuna bağlı.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


kinesitherapy : n. Hareketlerle yapılan hastalık tedavisi.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


oleovitamin : n. biochem. Yağda eriyen vitaminlerden yapılan bir müstahzar.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


rhinology : n. Burun ve burun hastalıklarından bahseden tıp dalı, rinoloji.