Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

megacolon nedir?

megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.

idiopathic mega : Mezenterik pleksus'ta gelişim yetersizliği sözkonusu olmaksızın kolon kaslarının inceliği sebebiyle oluşan megakolon.


secondary mega : Barsak tıkanmasını takiben gelişen megakolon.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


itchy : a. Kaşıntılı.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


lectual : a. yatağa ait.


lepto : pref. Narin, ince.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.