Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


cholemesis : n. Safra tükürme.


chrysotherapy : n. Altın bileşikleri ile tedavi, altın tedavisi (Eskiden bazı hastalıklarda uygulanmış bir tedavi şekli).


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


deglutition : n. Yutma.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hydrophthalmia : n. Göz küresi istiksası (gözde su toplanması).


iodic : a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot'un sebep olduğu, iyot'a bağlı.


iodophil : n. See: iodinophil.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


myocardial : a. Miyokarda ait.


oliguria : n. İdrar azalması, oligüri.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.


salutary : a. Sıhhate yarar, sıhhi, faydalı.