Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


cold : n. Nezle.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


gleety : a. 1. Uretra'dan gelen müköz akıntı ile ilgili, 2. Bu tip akıntıya benzeyen.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


homology : n. Benzeyiş.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


nephroblastoma : n. Embriyonik doku ihtiva eden böbrek neoplazması.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


ribonuclease : n. Ribonükleik asit oluşumunu sağlayan nezim.


sialogram : n. Genellike kontrast bir madde zerkedildikten sonra tükürük gudde ve kanallarının radyolojik olarak incelenmesi.


sjögren-larsson syndrome : n. Kalıtsal olarak meydana gelen konjenital bir hastalık.


spermatolytic : a. Spermatolize ait.