Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionic : a. Koryon'la ilgili.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


hydrohystera : n. See: hydrometra.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


odontobothrion : n. Diş yuvası.


phlebostasis : n. Ven içinde kan dolaşımının yavaşlaması.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.


satellitosis : n. Genel felç (paralizi jeneral) de beyin korteksindeki gangliyon hücreleri etrafında serbest hücre nüvelerinin toplanması.


seta : n. (pl. setae). Domuz kılına benzer sert organ.


stethogoniometer : n. Göğüs kavsini ölçen cihaz.