Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


pseudocholecystitis : n. Safra kesesinde iltihaplanma olmaksızın, safra kesesi iltihabını andıran belirtilerle seyreden durum, pösdokolesistit.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


pyourachus : n.Urakda cerahat toplanması.


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.


rhinopharyngeal : a. Burun ve gırtlağa ait.