Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


cephalgia : n. Baş ağrısı.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hyalophagia : n. am yeme, hiyalofaji.


hyperketonemia : n. Kanda aşırı miktarda keton (aseton) ve keton cisimciklerinin bulunuşu.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


jugate : a. Kenetlenmiş.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


polymelus : n. Fetüsde kol ve bacak bulunuşu hali.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.