Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

mouth nedir?

mouth : n. Ağız, os.

By mouth : Ağız yolu ile, ağızdan, per os;


Dry mouth : Tükrük salgısındaki yetersizlik nedeniyle ağızın kuru oluşu, ağız kuruluğu;


Tapir mouth : Dudakların kalınlaşması ve birbirinden ayrılarak dışarıya doğru kabartı yapması ile belirgin durum;


Trench mouth : See: Ulserative stomatitis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blephar : pref. 1. Göz kapağı anlamına önek; 2. Kirpik anlamına önek.


blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


chin : n. Çene.


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


diffusate, : n. See: Dialysate.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


micrognathia : n. Altçenenin normalden küçük olması, mikrognati.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.