Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


false : a. Sun'i, taklit, takma


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


filament : n. Lif.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


hemicraniosis : n. Kafa kemiği ve yüzün tek tarafının (yarısının) aşırı büyüklüğü.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


leptocephalus : n. Leptosefali gösteren kişi.


mandibular : a. Altçeneye ait.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


neurodermatitis : n. Sinir bozukluğuna bağlı meydana gelen müzmin ve kaşıntı ile müterafık ve liken şeklinde dermatit, lichen planus circum scriptus.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


pedicel : n. Sap.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.