Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


oophoralgia : n. Yumurtalık ağrısı.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


polymorphocellular : a. Çok şekilli hücreleri olan.


predisposing : a. Hazırlayan, istidatlı kılan.


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.


saponaceous : a. Sabunlu, sabun şeklinde.


schizogyria : n. Beyin kıvrımlarının derin olması hali.


scrotoplasty : n. Skrotumun plastik tamiri.


seronegativity : n. Serolojik testte negatif sonuç verme hali, serolojik reaksiyon göstermeme hali.