Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


cardiodynia : n. Kalb bölgesinde hissedilen ağrı, kalb ağrısı.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


margin : n. Kenar, limbus.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


perimyositis : n. Kası saran bağ dokusu iltihabı, perimiyozit.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.