Bugün : 25 Ekim 2016, Salı

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


odontochirurgic(al) : a. Diş ameliyatına ait.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


parturition : n. Doğurma, doğum.


photodynesis : n. Işık tesiri altında hücre elementlerinin yer değiştiremsi.


porencephalus : n. Beyinde içi su dolu defektlerin bulunması, ya doğuştan ya da sonradan geçirilen iltihaplarla meydana gelir, porensefali.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.


react : v. 1. Kimyasal olaya iştirak etmek, reaksiyona girmek; 2. Herhangi bir uyarıya karşılık vermek, tepki göstermek.


self-appreciation : n. Kendini beğenme, kendini beğenmişlik.


sternopericardial : a. Sternum ve perikarda ait.


systema : n. Sistem.


tetraperomelia : n. Kol ve bacakların tümüyle ağır şekil bozuklukları göstermesi hali.