Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

neuralgia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


coagulum : n. Pıhtı.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


female : n. Dişi, kadın.


fertilization : n. See: Fecundation.


gallduct : n. Safra yolu.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


obese : a. Çok şişman.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


potassic : a. biochme. Potaslı.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).