Bugün : 24 Ağustos 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chief : n. Baş, şef, amir.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


subnatural : a. Kısmen tabii.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


gyre : n. See: Gyrus.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


mammose : n. Büyük memelilik, memelerin anormal büyüklüğü.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


nyctohemeral : a. Gece ve gündüze ait.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


protoporphyrinuria : n. İdrarda protoporfirin bulunuşu.