Bugün : 27 Haziran 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


disorder : n. Hastalık, illet.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


ichor : n. Cerahat, irin.


insect : n. Böcek, haşere.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


rectitis : n. See: Proctitis.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


retropharyngeal : a. Yutak ardı.