Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


malaxation : n.Masaj (yapma).


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


podarthritis : n. See: Podagra.


proaccelerin : n. See: Factor V.


splenitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


symblepharon : n. Gözkapaklarının yapışması.


threadworm : n. Kıl kurdu, Oxyuris cinsi herhangi bir parazit.


trichotillomania : n. Kıl sökme (yolma) hastalığı (psikiyatri).