Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


female : n. Dişi, kadın.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


mesorectum : n. rektum mezosu.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


n(a)evus : n. See: mole


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.


radius : n. (pl. Radii). Döner kemik, dalkemik, önkol kemiği, radyus.


saphenectomy : n. Vena saphena'nın ameliyatla çıkarılması.