Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

neuralgia nedir?

neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).

occipital neuralgia : Boyunda hissedilen ağrı, özellikle boyunun bir tarafında hissedilen ağrı (Kafatası kaidesiden başlayarak boyunun ibr tarafını içine almak üzere omuza doğru yayılır. Bazı vak'alarda ise boyundaki ağrı başa doğru ilerler);


trigeminal neuralgia : Yüz bölgesinde dağılan nervus trigeminus'un bir veya birkaç dalında aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri ile belirgin durum, trigeminal nevralji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


chloroguanide hydrochloride : n. biochem. Acı, kukusuz, beyaz billurlar olup, malaryayı gidericidir (C11H16CIN5HCI).


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


eugenic : a. Irkın kalıtsal özelliklerini geliştirme veya düzeltme ile ilgili, öjenik.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


rose : n. 1. Gül; 2. Yılancık.


salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.