Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nonrotation nedir?

nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


cytoplast : n. See. cytoplasm.


drowning : n. Suda boğulma.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


karyogonad : n. See: micronucleus.


lamellous : a. Lamelli.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


pharmacist : n. Eczacı.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.