Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nonrotation nedir?

nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


contusion : n. Ezik, çürük, bere


lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


multinuclear : a. Çok nüveli.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.


rhinoscleroma : n. Burun skleromu (burun, dudak vs. şişme hastalığı).


scotoscopy : n. 1. X ışınları aracılığıyla iç organların gölgesinin ekran üzerine düşürülerek muayenesi, floroskopi; 2. Gözün kırma gücü ve kırma hatalarının retinoskop aracılığıyla belirlenmesi, retinoskopi.