Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

normotopia nedir?

normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


movable : a. Müteharrik.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


roseolous : a. 1. Roseola ile ilgili; 2. Roseola'ya benzeyen, roseola niteliğinde