Bugün : 26 Eylül 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


nonflagellated : a. Kamçısız.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.