Bugün : 27 Haziran 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


foamy : a. Köpüklü.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


lacus : n. Göl.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


ile (o) : pref. İleum.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


pelagism : n. Deniz tutması.


per anum : Anus (makat) yolu ile.