Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


mastication : n. Çiğneme.


metropathy : n. See: Metropathia.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


prevertebral : a. Omur önünde bulunan, vertebra önü.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.


scruple : n. Yirmi grain'lik ve üçü bir grama gelen eczacı tartısı (1.296 gram).


sexopathy : n. Cinsel ilişki ve advranışlarda anormallikle belirgin herhangi bir durum, bu nitelikle belirgin cinsel bozukluk, cinsel sapıklık, seksopati.


soak : v. 1. Tedavi maksadıyle vücudun ibr kısmını ısıtmak veya bir eriyiğe batırmak; 2. Islatmak, ıslanacağı kadar suda bırakmak; 3. Emmek, suyu içine çekmek; 4. Islanmak.