Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


falcial : a. Orağa ait.


folic acid : n. B vitamin kompleksine dahil olan bir madde.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


metrolymphangitis : n. Uterus lenf damarlarının iltihabı.


omarthritis : n. Omuz eklemi iltihabı, omartrit.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.