Bugün : 28 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bromide : n. biochem. Bromür asidinin tuzu.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


loose : a. 1. Gevşek; 2. Yumuşak (öksürük); 3. İshal olmuş, kabız değil.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.


sideration : a. & n. Sideran: 1. Yıldırım gibi ilerleyen; 2. Hayati kurdetlerin çok çabuk kaybolması.


Simmond's Disease : n. Hastada erkenden ihtiyarlık belirtileri başlar, ileri derecede zayıflama meydana gelir, yüz derisi kırışır, kıllar gri renk alır, kan basıncı düşük seviyededir, nabız yavaştır ve kemikler kolayca kırılabilir bir nitelik arzeder.