Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


crystallophobia : n. Camdan yapılı eşyalardan aşırı korkma, cam korkusu.


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


health : n. Sıhhat, şifa.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.