Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


dactylic : a. Se: Dactylar.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


metalloid : a. & n. biochem. a) Madene benzer, madenimsi. b) Maden olmayan fakat madene benzer basit cisim, metaloid.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.