Bugün : 27 Ağustos 2016, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ophthalmoxyster nedir?

ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


digitoxin : n. biochem. Digitalis purpurea yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O12).


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


gastral : a. Mide ile ilgili.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


mesonephron : n. See: mesonephros.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


oculentum : n. Göz merhemi.


organotherapy : n. Hayvanlardan çıkarılan organların tedavi maksadiyle özellikle iç salgı bezi hastalıklarında kullanılması, organoterapi.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.