Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

oscillograph nedir?

oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


embryonization : n. Farklılaşmış hücre ve dokunun ilkel (embriyonik) şekline dönüşmesi.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).


siccus : a. Kurumuş kur.


specular : a. Speküloma ait.


stoma : n. (pl. stomata or stomas). Menfez, ağır, açıklık, delik.


Swenson's Operation : n. Konjenital intestinal aanglionosis (Hirschprung hastalığı) tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemi.