Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

oscillograph nedir?

oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


comatose : a. Koma durumunda olan.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


dystocia : n. Zahmetli veya yavaş doğurma, distosi.


gastroplegia : n. Mide fecli.


terra : n. Toprak.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


palpebration : n.Göz kırpma.


paraffinoma : n. Dokularda parafin etrafında oluşan şişlik.


phosphoroscope : n. Fosfor ışığını ölçme cihazı, fosforoskop.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


psychobiology : n. Zihinsel ve ruhsal faaliyetlerin biyolojisini, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkileri konu alan bilim dalı, biyopsikoloji, psikobiyoloji.