Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

oscillograph nedir?

oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.


platycephalic : a. Yassı kafa gösteren, basık kafaya sahip.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.