Bugün : 24 Ekim 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oscillograph nedir?

oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


dextral : a. Sağ tarafa ait.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


kinetogenic : a. Hareki, hareket meydana getiren, hareketli.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


phalacrosis : n. Kellik.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


raphania : n. Çavdar hastalığı, rafanya.


reins : n. Böbrekler, böğürler, bel.