Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oscillograph nedir?

oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


glycogeusia : n. Ağızda tatlılık hissedilmesi.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


partus : n. Doğum.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).