Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

osteoblast, nedir?

osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


ectocytic : a. Hücredışı.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


ischial : n. See: ischiatic.


masticate : v. Çiğnemek.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


parous : a. Bir veya birkaç çocuk doğurmuş olan (kadın).